اختصاصی «تابناک باتو»؛ برج های مرکز تجارت جهانی در سال 1970 ساخته شدند و در آن زمان گفته می شد که این برج‌ها، در برابر آتش‌سوزی طبیعی و گردباد، مقاوم طراحی شده‌اند. طراحان آن بر این باور بودند که حتی یک بوئینگ 707 نیز نمی‌تواند این برج‌ها را تخریب کند. 

 

 

 
مرکز تجارت جهانی 1 معروف به «برج شمالی» به لحاظ جغرافیایی در شمال مرکز تجاری 2 یا همان «برج جنوبی» واقع شده بود. هواپیما ابتدا به برج شمالی برخورد کرد.

 

 

 

برج های مرکز تجارت جهانی، پیش از حمله 
عکاس: مارکوس سیدل
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
 
یازده سپتامبر 2001 ـ ساعت 8:46 ، برج شمالی
عکاس: گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
یک هواپیمای ربوده شده توسط تروریست‌ها به برج شمالی مرکز تجارت نیویورک برخورد می کند. این برخورد به طبقه 94 برج صورت می‌ گیرد اما هنوز برج کامل تخریب نشده است.
 
برج شمالی از دود پر می‌شود 
عکاس: خوزه خیمنز ـ گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
برج شمالی از دود آکنده می‌شود. مردم به کنار پنجره‌ها آمده‌اند و در انتظار کمک هستند.
 
انفجار برج جنوبی مرکز تجارت جهانی 
عکاس: اسپنسر پلات ـ گتی  ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
در ساعت 9:30 هواپیمای ربوده شده دیگر به سمت جنوب برج جنوبی مرکز تجارت جهانی می‌رود و با آن برخورد می‌کند. تأثیر این برخورد بر برج، نابودکننده بود اما باعث تخریب فوری آن نشد.
 
سقوط برج مرکز تجارت جهانی جنوبی 
عکاس: کریگ آلن ـ گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
شعله‌های آتش برج جنوبی مرکز تجارت جهانی را فرا می‌گیرد. گرمای شدید سوخت جت می‌تواند فلز را ذوب کند. از آنجا که هواپیمای دوم به طبقه‌های پایین‌تر برخورد کرد، وزن بیشتری بین طبقات توزیع شد. در ساعت 10:05 و در عرض ده ثانیه، کل برج دوم سوخت و سقوط کرد.
 
ساعت 10:28 سقوط برج شمالی مرکز تجارت جهانی 
عکاس را شاو ـ گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
مردم در حال فرار از مرکز تجارت جهانی بودند و برج فرو ریخت. از آنجا که هواپیما به طبقه های فوقانی برج شمالی برخورد کرد، وزن ساختمان منجر به فروپاشی آن شد و هر طبقه، طبقه زیرین خود را شکست.
 
برج مرکز جهانی فرو ریخته 
عکاس: اسپنسر پلات ـ گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
پس از سقوط برج‌های مرکز تجارت جهانی، خاکستر سفید رنگی خیابان‌های اطراف را در بر گرفت و اسکلت دیوارهای فروریخته برج را پوشاند. 
 
هفت ساعت بعد
عکاس: گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
پس از تخریب ساختمان‌های برج‌ های تجارت جهانی و بر اثر برخورد آتش و مصالح، ساختمان شماره 7 هم تخریب شد.
 
دو روز بعد: نجات کارگران از زیر آوار 
عکاس : کریس هوندراس ـ گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
پنج روز بعد: فقط ویرانه باقی ماند
عکاس: اریک ـ جی تی فورد، گتی ایماژ
 
یازده سپتامبر به روایت تصویر
 
پنج روز پس از حملات تروریستی، خرابه‌های مرکز تجارت جهانی، هنوز هم آثار شعله‌ها دیده می‌شود.