ست ماهیگیری
چوب ماهیگیری

آشپزخانه من پایگاه دستورات غذایی و آشپزی دستکش آشپزخانه | به دخت::: پایگاه تخصصی آشپزی لذت بخش با سرآشپز و زیتون سیاه راهنمایی در مورد خرید ترازوی آشپزخانه : معرفی لوازم استفاده از عکسها و دستورات اشپزخانه کوچک من

ترازوی اشپزخانه 7 کیلوگرمی

مدل SCA-301

ترازوی اشپزخانه

قادر به توزین از یک گرم تا هفت کیلوگرم

دارای دو واحد اندازه گیری g و oz

بیورر ترازوی چمدانی کوچک و کارآمد LS 10 Luggage Scales – Weight خودتراش لوازم جانبی اصلاح افترشیو ژل و کف اصلاح مناسب برای سفر ،ترازو کوچه ودستی، صفحه نمایشگر LCD بزرگ، نمایش اعداد بیورر ترازوی آشپز خانه KS 27